polska wersja  english version

Czym jest SmartViz?

SmartViz to dynamiczna reklama w miejscach sprzedaży (ang. Dynamic Digital Signage - DDS) znana również pod pojęciem "Telewizja w miejscach sprzedaży (ang. Point Of Sale TV - POS TV)"


DDS/POS TV to zainstalowany w strefie przykasowej, przy półkach z towarem lub w witrynie sklepu, monitor LCD lub ekran plazmowy z cyfrowym modułem do emisji ruchomych obrazów, komunikatów i informacji reklamowych w formie filmów reklamowych i animacji komputerowych, zwanych kontentami, w sposób ciągły, przez cały czas otwarcia sklepu.

Umożliwia wysłanie informacji do wszystkich lub wybranych odbiorników równocześnie, według dowolnie opracowanego scenariusza.hall


kasa

Podstawową zaletą POS TV jest fakt, że przekaz reklamowy dociera do miejsc sprzedaży, gdzie przeważnie podejmowane są decyzje o zakupie. Dociera również do grupy najbardziej pożądanych odbiorców reklamy - osób, które już znalazły się w miejscu sprzedaży, a zatem są potencjalnie zainteresowane dokonaniem wyboru.

Przesyłane informacje mogą być dynamiczne, atrakcyjne wizualnie, a także zdalnie aktualizowane i elastycznie modyfikowane stosownie do potrzeb. SmartViz jako komplesowy system zarządzania reklamą dynamiczną jest idealnym nośnikiem i narzędziem dystrybucji reklamy dla agencji reklamowych, które mogą teraz swoje kampanie prowadzić również w oparciu o to nowe i bez wątpienia innowacyjne medium.


VEGAS Sp. z o.o., 45-701 Opole, ul.Wrocławska 62, tel.+48 77 4406320, fax: +48 77 4406321, www.vegas.pl